1. KOVAČ NINA 2011.
2. SIMIĆ LJUBINKA 2011.
3. ŠABIĆ IVA 2011.
4. SAGMAJSTER MIA 2011.
5. LAKIĆEVIĆ VIDAK 2012.
6. MANDIĆ MARTA 2012.
7. MARAVIĆ STEFAN 2012.
8. NAĐ STRAHINJA 2012.
9. LEDENSKI LANA 2012.
10. PAVLOVIĆ DOROTEA 2012.
11. IVANKOVIĆ RADAKOVIĆ MARIJAN 2012.
12. STIPIĆ RELJA 2012.
13. KOSTIĆ VUK 2013.
14. MARKO MATEO 2013.
15. RAJKOVIĆ MARIN 2013.
16. TIKVICKI DAVID 2013.
17. STANOJEVIĆ JANA 2013.
18. IVANKOVIĆ RADAKOVI∆ JAKOV 2013.
19. BRESTOVAC TARA 2013.
20. VIDAKOVIĆ ALEKSA 2014.
21. PAVLOVIĆ DIMITRIJE 2014.
22. GLOGOVAC MOM»ILO 2014.